A vásárlástól való elállás joga 


A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete szabályozza, amely a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait tartalmazza. 

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni a szolgáltató részére.

2. Kézhezvételi időpont a személyes átvétel esetében a rendelés személyes átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a postától történő átvétel időpontja. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. A fogyasztó elállási jogát az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdve is gyakorolhatja.

3. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával küldje vissza a Forceps Kft. postacímére (Gyógyhír Patika, 1086 Budapest, Teleki tér 5.). Haladéktalanul, de legkésőbb 14 nappal azután, hogy tudomást szereztünk az elállásról, visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, ha a terméke(ke)t visszaszolgáltatta a részünkre. Visszakapja a szállítási költséget is, de csak akkor, ha a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módot választja.

A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek.

4. Nem gyakorolhatja az elállási jogot higiéniai termékek, étrend-kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta.

5. Ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen Szolgáltató részére visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

6. Ha a visszaérkező terméknek Önnek felróható baja van (beleértve a visszaszállítás során történt sérüléseket is), akkor az ebből fakadó kárt Önnek kell megfizetnie, tehát levonjuk a visszatérítendő összegből. Ha a termék nem sérült, a fogyasztót visszaküldés illetve elállás esetén nem terheli költség. 

7. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére az online kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a következő linkre kattintva érheti el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Vitarendezésre igénybe veheti a Budapesti Gazdasági és Iparkamara mellett működő békéltető testületet is.
Elérhetőségei a következők:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

9.  A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkársága
Kara Ákos
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +361-795-0697
Járás vezetője: Dr. Szabó Orsolya
Cím: 1083 Budapest, Práter utca 22. 
Telefonszám: + 36-1-795-8948
E-mail: titkarsag@08kh.bfkh.gov.hu