Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Miközben feliratkozott a hírlevélre, Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a FORCEPS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-885277, cím: 1086 Budapest, Teleki tér 5.) a regisztrációjakor megadott e-mail címre a Gyógyhír Patika akcióival, újdonságaival kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön Önnek. 

A hírlevél küldéséhez való hozzájárulást a FORCEPS Kft. címére küldött levélben írásban, vagy a hírlevélben meghatározott elektronikus úton a „leiratkozás”-ra kattintva bármikor visszavonhatja.

A Gyógyhír Patika Hírlevél szolgáltatás igénybe vételekor az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A hírlevél küldője a FORCEPS Kft., a személyes adatok kezelését a FORCEPS Kft., mint adatkezelő végzi. 

Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozás során megadott személyes adatait a FORCEPS Kft. kezelje, tárolja, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy FORCEPS Kft. a hírlevél hatékonyságának értékelése érdekében statisztikai kimutatást készítsen, arányszámokat és egyéb mutatókat képezzen.

A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja az Ön azonosítása, az Önnel való üzleti kapcsolattartás, ajánlatok közlése, valamint fogyasztói adatbázis létrehozása érdekében. Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja.

Ön jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a FORCEPS Kft. rendszere egy munkanapon belül végrehajt.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-67156/2013

 

Egyéb

 

Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató-ban nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

 

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.